Program

Ladda ner programmet här: DJUR NATUR HÄLSA 2019 – Program

 

Dag 1 – 1 april 2019

TidProgram
09.00-10.00Registrering, kaffe och smörgåsbuffé
10.00-10.30Välkommen
Lena Lidfors, SLU, Lotta Lundmark, Hälsans Natur och Christer Yrjas, Hushållningssällskapet

Moderators introduktion, Malin von Essen
10.30–11.10 Naturens hälsofrämjande effekter
Patrik Grahn, SLU
11.10–11.40Parkens och skogens positiva hälsoeffekter
Marcus Hedblom, SLU
11.40–12.10 Naturen som stöd vid en individanpassad rehabilitering
Anja Nyberg, Region Skåne
12.10-12.30 Naturunderstödd rehabilitering på lantgård i Skaraborg
Elisabeth G. Wahlgren, GreveGarden
12.30–13.30 Lunchbuffé
13.30–14.10Djurens hälsofrämjande effekt
Kerstin Uvnäs-Moberg, SLU
14.10–14.50Hästunderstödda insatser vid psykisk ohälsa
Nina Ekholm-Fry, University of Denver
14.50–15.20 Hundunderstödda insatser med fokus på skolan
Sara Karlberg, Terapihundskolan
15.20–15.40 Kaffe och mingel runt utställarna
15.40–16.00 Gröna arena gårdar som resurs i daglig verksamhet
Elin Kilström, Räntan
16.00–16.30 Inn på tunet i Norge
Hege Lindstrøm, Inn på tunet
16.30–17.20 Paneldebatt och diskussion med politiker och myndighetspersoner: Vad ska till för att natur och djur ska bli en självklar del i hälsofrämjande åtgärder?
- Rasmus Jonlund, Ordförande stadsdelsnämnden Kungsholmen
- Ulrika Heie, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet
- SKL
- Socialstyrelsen
- Org ej klar
17.20–17.30 Reflektioner och summering av dagen
17.30–18.30 Paus och incheckning
18.30–19.00 Gemensam promenad med aktivitetsstopp till restaurang Skansen, Bosse Rosén
19.00–21.00Middag på Skansen
Christer Yrjas, toastmaster

Dag 2 – 2 april 2019

TidProgram
08.30-08.45Reflektioner från Dag 1, alla
08.45-09.30Hur kan vi skapa gemensamma strukturer och definitioner kring användning av natur och djur?
Eva Sahlin, Patrik Grahn, Lena Lidfors och Bente Berget
09.30-10.00Kaffe och mingel runt utställarna
10.00-10.20Behovet av en framtida certifiering
Lotta Lundmark och Madeleine Liljegren, Hälsans Natur
10.30-12.30Workshop parallella spår. Tre föredrag/workshop med efterföljande dialog.

Friskvård: Moderator Eva Sandberg
• Bosse Rosén - Så enkelt kommer du igång med att guida till friskvård i naturen
• Britta Agardh – Friskvård med hund
• Marie Gudmunsson – Hästunderstödda insatser som friskvård och egenträning efter behandling

Hälso- och sjukvård: Moderator Ann Dolling
• Lotta Lundmark – Mer uterehabilitering för alla på Bakke,
Unicare Bakke
• Madeleine Liljegren – Utemiljö som vårdmiljö i demensvård
• Linda Hoflin - En svensk version av Temple Grandin Equine center är vår önskan

Omsorg, social verksamhet och skola: Moderator Christer Yrjas
• Malin Fahlesson – Grön Arena gårdars betydelseför daglig omsorg och social verksamhet
• Catharina Carlsson – Hästunderstött socialt arbete en väg till empati, medkänsla och självmedkänsla
• Eva Solhäll & Eva Bergström-Pettersson – Ung Kreativ Arena
12.30–13.30 Lunchbuffé
13.30-14.10Summering från varje workshop, Moderatorer och sekreterare
14.10-15.00Panelsamtal: Samordning på nationell nivå och ekonomi. Hur går vi vidare?
Fem företrädare från olika organisationer
15.00-15.30Summering och utvärdering av konferensen, Malin von Essen
15.30-Kaffe och hemfärd

Kontakt

Akademikonferens
018-67 10 03
018-67 15 10

Huvudarrangör

Medarrangörer