Välkommen till en 2-dagarskonferens med fokus på djur och natur som resurs för framtidens folkhälsa!

SLU Framtidens djur, natur och hälsa arrangerar en konferens med inriktning mot det nationella folkhälsomålet om en jämlik hälsa och FN:s globala hållbarhetsmål God hälsa och välbefinnande genom Agenda 2030.

Vi finns på Facebook, Twitter och LinkedIn.

Följ oss och använd gärna vår hashtag #djurnaturhälsa2019

Djurens och naturens betydelse för vår hälsa börjar uppmärksammas allt mer. Det finns många goda exempel från internationell och svensk forskning, som visar att djur och natur fungerar både förebyggande och som en resurs vid behandling av såväl psykisk som fysisk ohälsa. Evidens finns – nu är det dags att ta nästa steg!

Konferensen tar bl a upp frågor som; Vad ska till för att natur och djur ska bli en självklar del i hälsofrämjande åtgärder? Naturens hälsofrämjande effekter. Vilka evidens finns? Exempel på hund- och hästundersödda insatser. Tanken är att konferensen ska bli ett forum för att mötas, diskutera, ta del av lyckade insatser, visa på nyttan av djur och natur som resurs för människors hälsa och för att utforma nya lösningar på framtidens folkhälsoutmaningar.

Konferensen vänder sig till alla aktörer som arbetar med folkhälsofrågor;

  • politiker och beslutsfattare som har ansvar för hälsofrågor och för att målen inom ramen för Agenda 2030 uppfylls,
  • vårdpersonal och tjänstemän inom myndigheter, kommun och landsting,
  • organisationer och företag som arbetar inom grön hälsa/grön omsorg/grön rehabilitering,
  • företag som använder djurunderstödda insatser som metod (t ex. lantgårdar, hästar, hundar och andra djur).

Vår vision är att djur och natur ska bli ett självklart behandlingsalternativ likställt med traditionella behandlingar i framtida frisk-, hälso- och sjukvård. För att det ska bli verklighet behöver dels beslut fattas i den riktningen, dels personal med kompetens att utveckla och leda arbetet. Därtill behöver hälsofrämjande utemiljöer formas så att den fysiska miljön stödjer verksamheten.

Låt oss lyfta och diskutera dessa frågor tillsammans – vi ses i Stockholm!

 

Välkommen!

SLU Framtidens djur, natur och hälsa i samarbete med Hälsans Natur och Hushållningssällskapet

Vi finns på Facebook, Twitter och LinkedIn.

Följ oss och använd gärna vår hashtag #djurnaturhälsa2019

Kontakt

Akademikonferens
018-67 10 03
018-67 15 10

Huvudarrangör

Medarrangörer