Kontakt

För information om praktiska detaljer samt din anmälan, vänligen kontakta mötessekretariatet:

Akademikonferens – universitet i samverkan
Karolinska Institutet, SLU och Uppsala universitet
Tel: 018-67 10 03 eller 018-67 15 10
E-post: djurnaturhalsa2019@akademikonferens.se

Kontakt

Akademikonferens
018-67 10 03
018-67 15 10

Huvudarrangör

Medarrangörer