Program

Ladda ner programmet här: DJUR NATUR HÄLSA 2019 – Program

Dag 1 – 1 april 2019

TidProgram
09.00-10.00Registrering, kaffe och smörgåsbuffé
10.00-10.30Välkommen
Lena Lidfors, SLU, Lotta Lundmark, Hälsans Natur och Christer Yrjas, Hushållningssällskapet

Moderators introduktion, Malin von Essen
10.30–11.10 Naturens betydelse för människors hälsa. Vilka effekter är det frågan om, vad kan de bero på och hur är evidensläget?
Patrik Grahn, SLU
11.10–11.40Parkens och skogens positiva hälsoeffekter
Marcus Hedblom, SLU
11.40–12.10 Naturen som stöd vid en individanpassad rehabilitering
Anja Nyberg, Region Skåne
12.10-12.30 Naturunderstödd rehabilitering på lantgård i Skaraborg
Elisabeth G. Wahlgren, GreveGarden
12.30–13.30 Lunchbuffé
13.30–14.10Djurens hälsofrämjande effekt
Kerstin Uvnäs-Moberg, SLU
14.10–14.50Hästunderstödda insatser vid psykisk ohälsa
Nina Ekholm-Fry, University of Denver
14.50–15.20 Hundunderstödda insatser med fokus på skolan
Sara Karlberg, Terapihundskolan
15.20–15.40 Kaffe och mingel runt utställarna
15.40–16.00 Gröna arena gårdar som resurs i daglig verksamhet
Elin Gustavsson, Räntan
16.00–16.30 Inn på tunet - velferdstjenester på gård, erfaringer fra Norge
Hege Lindstrøm, Inn på tunet
16.30–17.20 Politiker och myndighetsföreträdare om framtiden
Vad ska till för att natur och djur ska bli en självklar del i hälsofrämjande åtgärder?
- Rasmus Jonlund, Ordförande stadsdelsnämnden Kungsholmen
- Ulrika Heie, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet
- Carola Gunnarsson, SKL
17.20–17.30 Reflektioner och summering av dagen
17.30–18.30 Paus och incheckning
18.30–19.00 Gemensam promenad med aktivitetsstopp till restaurang Skansen, Bosse Rosén
19.00–21.00Middag på Skansen
Christer Yrjas, toastmaster

Dag 2 – 2 april 2019

TidProgram
08.30-08.45Reflektioner från Dag 1, alla
08.45-09.30Hur kan vi skapa gemensamma strukturer och definitioner kring användning av natur och djur? Definitioner och begrepp kring användning av naturen som stöd eller bas i rehabilitering och prevention vid stressrelaterad psykisk ohälsa.
Eva Sahlin, Patrik Grahn, Lena Lidfors och Bente Berget
09.30-09.50Behovet av en framtida certifiering
Lotta Lundmark och Madeleine Liljegren
09.50-10.30Kaffe och mingel runt utställarna
10.30-12.30Workshop parallella spår. Tre föredrag/workshop med efterföljande dialog.

Friskvård: Moderator Eva Sandberg
• Bosse Rosén - Så enkelt kommer du igång med att guida till friskvård i naturen
• Britta Agardh – Friskvård med hund
• Marie Gudmunsson – Hästunderstödda insatser som friskvård och egenträning efter behandling

Hälso- och sjukvård: Moderator Ann Dolling
• Lotta Lundmark – Mer uterehabilitering för alla på Bakke, Unicare Bakke
• Madeleine Liljegren – Utemiljö som vårdmiljö i demensvård
• Emmelie Reinson – Vikten av kvalitetssäkring

Omsorg, social verksamhet och skola: Moderator Christer Yrjas
• Malin Fahlesson – Grön Arena gårdars betydelse för daglig omsorg och social verksamhet
• Catharina Carlsson – Hästunderstött socialt arbete en väg till empati, medkänsla och självmedkänsla
• Eva Solhäll och Eva Bergström-Pettersson – Kan NaturhälsaCEnter bli en ny resurs för välfärden? och Ung kreativ Arena
12.30–13.30 Lunchbuffé
13.30-14.10Summering från varje workshop, Moderatorer och sekreterare
14.10-15.00Panelsamtal: Samordning på nationell nivå och ekonomi. Hur går vi vidare?
Fyra företrädare från olika organisationer:
Kristina Nilsson, Vice ordförande Socialutskottet, Sveriges Riksdag
Margareta Håkansson, Organisationen för hästunderstödda insatser
Madeleine Liljegren, Hälsans Natur
Christer Yrjas, Hushållningssällskapet och Grön Arena
15.00-15.30Summering och utvärdering av konferensen, Malin von Essen
15.30-Kaffe och hemfärd

Kontakt

Akademikonferens
018-67 10 03
018-67 15 10

Huvudarrangör

Medarrangörer