Talare

Malin von Essen

Moderator

Malin von Essen modererar konferenser, faciliterar samverkansprocesser och frilansar som skribent i sitt eget företag, Malin von Essen AB. Hon var fram till 2013 anställd i olika kommunikatörsroller i skogssektorn, bland annat som forskningskommunikatör, kommunikationschef och intern kommunikationsstrateg. Malin är utbildad jägmästare och journalist.

Lena Lidfors

Under 2017-202 är jag programchef för SLU Framtidens djur, natur och hälsa (FDNH). Jag befordrades till professor i etologi vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa 2011. Min forskning de senaste åren har varit inom beteende, fysiologi och hälsa hos hundar och katter när de används inom djurunderstödda interventioner (Animal Assisted Interventions, AAI). Jag anordnade “Green Care” konferensen i Skare 2016, och är koordinator för det nordiska nätverket inom “Green Care” som bildades 2015. Jag deltar i Erasmus + projektet “Learning Green Care” 2018-2020, och ingår i ett nordiskt projekt om användning av gårdar till högstadieelever med funktionsvariationer. Under 2019 ingår jag i en arbetsgrupp inom IAHAIO som ska ta fram internationella riktlinjer för användning av djur inom AAI.

Lotta Lundmark, Madeleine Liljegren

Lotta Lundmark
Jag är fysioterapeut med en mastergrad inom natur och hälsa från SLU. Jag jobbar som projektledare för ”Mer uterehabilitering for alle på Bakke”, föreläser om utomhusrehabilitering via BRANAK, Branneby naturkonsult och är ordförande i Hälsans Natur.

Madeleine Liljegren
Fysioterapeut med masterexamen inom landskapsarkitektur från SLU. Intresserar mig av rehabilitering i utemiljö samt kring utemiljöers utformning. Arbetar dels som fysioterapeut inom kommunal hälso- och sjukvård samt dels som konsult inom Liljegrenska.
Är styrelsemedlem i Hälsans Natur.

Christer Yrjas

Christer Yrjas är utbildad markväxtagronom. Arbetar sedan 2012 som nationell projektledare för Grön arena, då varumärket etablerades över hela landet. Grön Arena startade i Värmland 2006. Christer arbetar vid Hushållningssällskapet med företagsutvecklingsfrågor och driver ekologisk fårproduktion på fritiden.

Christer tror starkt på djur och naturs möjligheter att påverka människors välbefinnande.

Patrik Grahn

Patrik Grahn är professor i landskapsarkitektur med inriktning miljöpsykologi. Han har forskat om naturens betydelse för människors hälsa sedan 1980-talet. Det har handlat om naturens betydelse i förskolemiljöer, vid äldreboenden, på sjukhus samt om naturbaserad rehabilitering. Dessutom har han arbetat med större epidemiologiska studier. Patrik Grahn är initiativtagare till Alnarps Rehabiliteringsträdgårdar.

Marcus Hedblom

Fil. Dr. Marcus Hedblom är landskapsekolog som inriktat sig på studier kopplade till städernas grönytor. På senare tid har hans studier allt mer gått från traditionell ekologi och naturvård till tvärvetenskap där han undersöker kopplingar mellan biodiversitet och hälsa. Mer specifikt leder han ett labb på Karolinska Institutet som undersöker hur syn, hörsel och lukt i olika typer av urbana grönytor påverkar stressreducering.

Anja Nyberg

Jag arbetar på Avdelningen för hälso-och sjukvårdsstyrning, Region Skåne, som strateg och projektledare. Mitt huvudområde är försäkringsmedicin som omfattar såväl ledning som styrning, ökad kunskap och samverkan.

Min drivkraft är att använda mina kunskaper och erfarenheter i en utvecklingsorienterad och värdeskapande organisation tillsammans med andra, där fokus som resultat och nyttoeffekter är en självklar och viktig del i arbetet.

Elisabeth G. Wahlgren

Elisabeth G Wahlgren är Leg. sjuksköterska och trädgårdsmästare och driver GreveGarden på sin gård utanför Lidköping. Hon har sedan tidigt 2000-tal långsiktigt arbetat med trädgård och naturens betydelse för privatpersoner, företag, och vård, bland annat vid hospicevård och äldreomsorg, Hon arbetar tillsammans med rehabteam med naturunderstödd rehabilitering på gården som utformas efter erfarenhet och vetenskap. Hos trädgårdskunder arbetar hon med design, rådgivning och skötsel. Med sin långa erfarenhet från vård och trädgårdinspirerande håller hon ofta föreläsningar och under de sista åren även bedrivit aktionsforskning vid Skaraborgsinstitutet.

Kerstin Uvnäs Moberg

Kerstin Uvnäs Moberg utbildades till läkare och disputerade i farmakologi vid Karolinska Institutet. Hon blev därefter professor i fysiologi vid SLU. Kerstin Uvnäs Moberg har skrivit mer än 450 vetenskapliga artiklar, handlett ca 30 doktorander till disputation och skrivit flera böcker om oxytocin, som översatts till många språk.

Hon har bland forskat kring magtarmkanalens hormoner och hormonet oxytocin. Baserat på resultat från sin forskning har Kerstin benämnt oxytocin som lung och ro hormonet. En viktig del av oxytocinforskningen avser effekten av sensorisk stimulering/beröring på frisättningen och oxytocin till exempel vid interaktion människor emellan och mellan människor och djur, samt de effekter som oxytocin ger upphov till i dessa situationer.

Nina Ekholm Fry

Nina Ekholm Fry, MSSc., CCTP, är chef för hästprogrammen vid University of Denver, Institute for Human-Animal Connection i Colorado (USA) där hennes arbete fokuserar på terapeutiska interaktioner mellan människor och hästar samt hästens beteende och välfärd. Hon är adjunkterad professor vid Graduate School of Professional Psychology och Graduate School of Social Work, leader post-master programmet i hästunderstödd mental hälsa (Equine-Assisted Mental Health), samt undervisar i hästen beteende vid Yavapai College. Under de senast 12 åren har hon specialiserat sig på interaktioner med hästar och hästens miljö som sätt att förhöja psykoterapi och hälsovårdstjänster. Hon är styrelsemedlem för American Hippotherapy Association (AHA Inc) och Certification Board for Equine Interaction Professionals (CBEIP), samt ledande redaktör för HETI Journal, som publiceras av International Federation of Horses in Education and Therapy. I rollen som psykoterapeut och certifierad klinisk traumabehandlare har hon arbetat med trauma och post-traumatisk stress, ångest, beroendeproblematik och substanssyndrom samt autism. Nina är verksam som konsult i Nordamerika och internationellt i frågor gällande kompetens och utbildning i hästunderstött arbete.

Sara Karlberg

Sara Karlberg äger och driver Svenska Terapihundskolan. Svenska Terapihundskolan håller utbildningar på 6 orter. Konceptet drivs även på franchise i Norge och Finland. Hon har arbetat som hundförare samt utbildat sociala tjänstehundar i 10 år. Sara har en examen i kommunikation som hon byggt på vidare med både folkhälsovetenskap, hundens beteendebiologi, rehabiliteringsvetenskap bland annat. Huvudmålet är riktat på en ny examen i antrozoologi. Hon har två utbildade terapi/skolhundar. Alvin som är av raserna collie/schäfer samt Kompis som av raserna pudel/cotton de tulear. Sara har tillsammans med Helena Eriksson skrivit boken Sociala Tjänstehundar – omsorg utan ord.

Elin Gustavsson

Jag är socionom och oerhört tacksam och glad över att få ha gården som resurs i mitt arbete för att hjälpa människor till bättre hälsa och social omsorg. Jag bor med man och tre barn på min föräldragård, Räntans gård, utanför Kristinehamn. Här driver jag tillsammans med mina föräldrar en Grön Arenaverksamhet, där vi på uppdrag av kommunen tar emot personer i en daglig verksamhet på lantgård sedan 2010.

Hege Lindstrøm

Hege har praktisk erfaring i å bygge opp et tilbud med bruk av gårdens materielle og menneskelige ressurser, både gjennom arbeid med Inn på tunet på egen gård og som rådgiver til andre gårder. Hun har i mange år arbeidet med markedsføring, avtaleforhandlinger, synliggjøring og utvikling av tjenester fra norske gårder. Hun er også valgt som leder av Inn på tunet – utvalget i Norges Bondelag.

Eva Sahlin

Eva Sahlin fil.dr i miljöpsykologi anställd vid Institutet för stressmedicin i Göteborg. Jag disputerade 2014 vid Sveriges Lantbruksuniversitet med avhandlingen: To Stress the Importance of Nature – Nature-Based Therapy for the Rehabilitation and Prevention of Stress-Related Disorders. I mitt arbete har jag fokus på vad naturen kan ge oss människor i form av stöd för vår hälsa, ökat välbefinnande och stressreduktion. Jag föreläser i många olika sammanhang i ämnet och är också engagerad i olika pågående forskningsprojekt. Den vilda naturens betydelse är av speciellt intresse för mig.

Bente Berget

Jeg er utdannet ved Norges miljo- og biovitenskaplige universitet (NMBU), der jeg avla min doktoravhandling om dyreassisterte intervensjoner med tradisjonelle landbruksdyr og effekter på psykisk helse for mennesker med psykiske lidelser. Jeg har arbeidet med nasjonal- og internasjonal forskning innen antrozoologi (samspillet mellom dyr og mennesker), Green care og bruk av gården som en arena i et rehabiliterende og folkehelseperspektiv for ulike brukergrupper. Jeg er medlem av det nordisk nettverk innen Green care og er ansatt som seniorforsker ved Norwegian Research Centre AS (NORCE) og SLU, og som førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder (UiA).

Bosse Rosén

Bosse Rosén driver företaget Utmaningen där han utbildar Friskvårdsguider för att sprida kunskapen om hur enkelt och kul det är att guida till välbefinnande. Han arrangerade 2017 världens första SM i Stubbsittning för att lekfullt fokusera på ett allvarligt problem – stress och prestationsjakt.

Bosse är sjukgymnast, naturhälsopedagog och en av Stockholms auktoriserade naturguider. han har 15 års erfarenhet av att guida till välbefinnande med naturen.

Britta Agardh

Britta Agardh är projektledare för Svenska Brukshundklubbens ”Upp och hoppaSund med hund”. Britta har lång erfarenhet inom området fysträning för hund men också för människa. Britta är certifierad personlig tränare för hund och certifierad fysioterapeut på hund. Hon är även utbildad allmänlydnadsinstruktör och provledare inom uthållighetsprov (UHP) via Brukshundklubben. På humansidan har hon gått pedagogisk barn- och ungdomsledarutbildning i idrott via SISU och är licensierad personlig tränare för människa och är licensierad beteendecoach. Tack vare Britta och projektet Upp och hoppa kommer våra föreningar ute i landet ha möjlighet att utöka sin verksamhet inom detta område. Projektet är finansierat av Svenskt friluftsliv och vi hoppas kunna hjälpa dem att uppfylla målet att fler människor ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden. Projektet bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet och Sveriges hundungdom.

Marie Gudmundsson

Leg. Arbetsterapeut och styrelseledamot i Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI). Bor på en gård med make, hästar, hundar och katter i den lilla byn Västbjörka utanför Rättvik. Marie har en magisterexamen i landskapsarkitekturens miljöpsykologi, natur, hälsa, trädgård från Alnarp 2013, OHIcertifierad sedan 2012. Fördjupad kunskap inom hälsoutveckling, rehabiliteringspedagogik och hästunderstödd terapi. Hon arbetar som utvecklingsledare för natur- och djurunderstödda insatser i Region Dalarna och är platsansvarig på verksamheten Sjulsarvsbacken som erbjuder ett försteg till arbetslivsinriktad rehabilitering. Marie är även egen företagare och driver anpassad fritidsridning för vuxna personer med funktionsnedsättning.

Emmelie Reinson

För mig började intresset för hundar och vår symbios med dem redan i tidig ålder. Jag har sedan mitten av 90-talet utbildat ledarhundar och alltid varit fascinerad över det samspel som ledarhunden och dess förare utvecklar över tid. Efter att ha arbetat och utbildat mig till Synpedagog och Ledarhundsinstruktör i Melbourne återvände jag till Sverige för att fortsätta mitt arbete här. För att vi skall få god acceptans för våra assistanshundar i samhället samt få möjlighet till en mera organiserad finansiering av densamma har jag sett att god kvalitétsäkring av hundar och personer som utbildar dem är av största vikt.

Malin Fahlesson

Jag har en kandidatexamen i biologi med inriktning på Etologi och Djurskydd och har arbetat som landsbygdsutvecklare på Hushållningssällskapet sedan 2013. Vi arbetar med olika projekt och rådgivning inom bland annat turism, livsmedelsförädling och landsbygdsföretag. Jag har varit projektledare för Grön Arena Skaraborg sedan starten av det nationella projektet 2013. I min roll som regional projektledare har jag arrangerat och genomfört utbildningar, nätverksträffar och hjälpt företagare att sälja in konceptet Grön arena till framförallt offentliga aktörer. Min förhoppning är att dessa tjänster kommer att få en stor betydelse i framtiden för att minska den ökande ohälsan i samhället vi lever i.

Catharina Carlsson

Catharina Carlsson är socionom, har en examen i juridik, magister i folkhälsovetenskap samt en vidareutbildning i hästunderstödda interventioner. Hon har arbetat inom Kriminalvården där hästar var en del av verksamheten. Har även tidigare erfarenhet som ridinstruktör, hästskötare, ungdomsledare inom traditionell hästverksamhet. Vid Linnéuniversitetet har Catharina utvecklat och bedrivit utbildningar i hästunderstött socialt arbete på 7,5 respektive 15 högskolepoäng. Den 31 maj 2017 disputerade hon med sin avhandling Hästunderstött socialt arbete – ett samtalsrum med potentiella möjligheter för ungdomar med självskadebeteenden och deras personal. Senaste forskningsprojekt Främjande elevhälsoarbete för att öka förutsättningarna för elever på grundsärskola med mål att förbättra kommunikation och motorik med hjälp av ridterapi. Catharina utbildar och handleder även socionomer, psykologer, psykoterapeuter, beteendevetare m.fl. som bedriver hästunderstödda interventioner. Hon anlitas även internationellt som sakkunnig senast av NOKUT i Norge och som reviewer i tidskrifter som Veterinary Science, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.

Eva Solhäll

Eva Sollhäll driver för Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård och är del i utvecklingsarbetet NaturhälsaCenter och Ung Kreativ Arena, i SLU:s framtidsplattform. NaturhälsaCenter står som modell för en resurs och samverkansform i välfärden med hjälp för många människor till meningsfullhet, sammanhang och nya jobb. För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård är en socialt värdebaserad, idéburen verksamhet för frisk-hållande, förebyggande och läkande med fokus på psykosocial och existentiell hälsa. Här arbetar Eva utifrån sin erfarenhet av arbete med unga genom kreativa uttrycksformer, natur och livsfrågor. Eva är specialistsjuksköterska inom psykiatri, filosofie magister, familjeterapeut och uttryckande-konstterapeut. Hon är hälsoträdgårdsutbildad och själv verksam inom konst och hantverk.

Eva Bergström-Pettersson

Eva Bergström-Pettersson, Hälsopedagog, driver HälsoLotsen och har sedan 1989 arbetat med hälsa. Verksamheten är utveckling av nya koncept och tjänster, utbildning av ledare, konsultverksamhet till företag.

Eva är en visionär och har valt att bygga broar och vill skapa förändring på samhällsnivå. 2008 startades därför den ideella föreningen Future Health Sweden, FHS.

Sedan 2014 har många projekt varit anknutna till naturen t. ex. Folkhälsa via naturen med Walkingturer med Gröna kilsamverkan.

Idag pågår utvecklingsarbetet i SLU:s framtidsplattform för att etablera en modell av ett NaturhälsaCenter som en ny resurs för välfärden och kunna hjälpa många människor till meningsfullhet, sammanhang och nya jobb.

Eva-Stina Lindell

Eva-Stina Lindell är kommunikatör på SLU och ansvarar för kommunikationen på framtidsplattformen “Framtidens djur, natur och hälsa”. Hon har en lång erfarenhet av kommunikation och marknadsföring med bakgrund inom hälsa och beteendevetenskap. På SLU har hon möjligheten att kombinera kommunikatörsrollen med intresset och kunskap inom hälsa och miljö. Att skapa forum för samverkan är något som Eva-Stina drivs av, vilket denna konferens är ett bra exempel på. Hon hoppas på att DJUR NATUR HÄLSA 2019 verkligen sätter fokus på djur och natur som en resurs för folkhälsan  i företag och organisationer och på den politiska agendan. Det är hög tid att ta fram nya lösningar och nyttja den potential som finns i interaktion mellan människor, djur och natur. Det finns många förebilder att dra lärdom av, exempelvis i Norge och Finland har de kommit längre inom detta område jämfört med Sverige – kan våra grannar så kan vi!

Kontakt

Akademikonferens
018-67 10 03
018-67 15 10

Huvudarrangör

Medarrangörer